สมาคมคนไทย
แห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
Thai-Australian Association of South Australia (TAASA)


"...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยได้เสมอ..."
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เรื่องราวดีๆของคนไทยในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย

Here are the stories of Thai people in SA
Photos
  1. Title 1
  2. Title 2
  3. Title 3
  4. Title 5
หากคุณมีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวที่น่าสนใจอยากแบ่งปันกับเรากรุณาติดต่อเรา (อีเมล์ หรือ ติดต่อผ่านเฟสบุค)

If you have stories you'd like to share, please don't hesitate to contact us (via email or our facebook page).

เรื่องราวของ
+ นศ.ป.เอก จุ๋ม สุปิยา
+ ศิลปิน คุณชมาพร ศรีจันทร์
+ คุณอำนวยพร คานท์
+ ดร. ประเสริฐ มากแก้ว (แพทริก)