สมาคมคนไทย
แห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
Thai-Australian Association of South Australia (TAASA)


"...ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดีและเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่น นอกจากคนไทย เพราะฉะนั้น ไม่ว่าอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยได้เสมอ..."
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Good news! We are hosting the first Thai Festival in Adelaide on 24th March 2018!

Immerse yourself in Thai food and culture at Thai Festival 2018, the first Thai festival in SA, at King Reserves Torrensville on 24 March from 10.30 am – 4 pm. Indulge your taste buds with delicious authentic Thai food freshly prepared by top-notch Thai restaurants in Adelaide while enjoying multiple cultural shows and activities.  

Fun for all the family.  Play a game ✈️ ✈️ and get a chance to win free return ticket  ✈️ ✈️ to Thailand!

Here are activities that you can expect to see:
• Authentic Thai Cuisine – Food Stalls
• Thai Dancing
• Thai Boxing Demonstrations
• Traditional Thai Music
• Thai Traditional Costume Parade
• Thai Massage